Techniky a tipy

Vytvořte vizuální melodii

Vytvořte vizuální melodii

Cenný tip pro malování krajiny budovami

Malování předmětů s budovami je pro umělce jedním z nejpopulárnějších témat. Lidé se snadno ztotožňují s umělou strukturou, protože budovy jsou součástí našeho prostředí, jako jsou hnízda pro ptáky. Někteří umělci vytvářejí živé malířské scény pouze s budovami. Pro mě byly tyto scény vždy bestsellery a chci prozkoumat vizuální melodii, kterou v těchto pracích využívám, protože to je klíč k tomu, proč jsou tyto obrazy tak populární.

Oko se pohybuje rychle

Jako u všech předmětů, které natíráme, i v krajinářských malbách budeme čelit překážkám, které je třeba překonat, aby bylo možné efektivně převést místo nebo fotografii do malby. Budeme muset změnit skutečnou skutečnou prezentaci scén a manipulovat s jejich podobami, aby se vytvořily umělecky přitažlivější. Nemohu oslovit všechna úskalí, která mohou tyto předměty v tomto pozoruhodném příspěvku představit, ale oslovím tento důležitý:

BUildings mají přímé čáry.

Je to zřejmé tvrzení, a přesto to hodně znamená, když přemýšlíte o malbě a jejím divákovi, protože přímé čáry způsobují, že se oko diváka pohybuje rychle - někdy až příliš rychle.

Co dělat

Můžete se zeptat: „Proč nemohu jen zkopírovat způsob, jakým se kamenná mise objevuje ve skutečném životě? Pokud to funguje v přírodě, proč ne v malbě? “ Zde je důvod: Mise na referenční fotografii výše je alespoň několik příběhů vysoká. Fovea oka vidí ostré ostření jen několik yardů. Zbytek linie a detaily se stanou nedefinovanými v periferním vidění oka, takže nikdy neuvidíte celou linii střechy nebo stranu stěny v ostrém zaostření bez pohybu očí. V malované reprezentaci můžete ostře vidět celou strukturu, protože budova může být asi šest centimetrů vysoká, ale to vzdoruje tomu, jak oko vlastně vidí. Také v obraze nemáte makro trojrozměrnou realitu. Budete mít dvourozměrné malované zobrazení. Proto jsou všechny sázky na kopírování věcí vypnuté, protože skutečný obraz je již změněn. Další problém s kopírováním je to

obraz se náhle ořízne, něco, co se ve skutečném světě nikdy nestane.

Vykreslení budov s přímkami povede k rigidnímu výsledku. Prohlížeč nevědomky sleduje tyto linky sem a tam jako vlak metra. Chybí jim vizuální melodie. Je to jako poslouchat ploché písně bez vysokých nebo nízkých tónů.

Jak zajistíte vizuální melodii

V tomto zblízka (nahoře) vidíte, jak jsem nahradil rovné a úzké čáry nepravidelnými čarami. Tento efekt umožňuje nechat některé kameny nepravidelně vyčnívat. Dlaždice vypadají zvětralé a rozbité, což dává této nerovnoměrné linii, která je umělecky příjemnější. Střechy jsou také mírně ohnuté, jako by trámy byly ochablé, aby se také zabránilo přísné rovné linii. Začlenění květin a rostlin je dalším prostředkem, na který se můžeme spolehnout, že přerušíme rychlé vizuální tempo na zdi. Moje pravidlo pro zaručení vizuální melodie (ty klíčové vysoké a nízké tóny) je, že jakákoli čára delší než asi dva palce na malbě střední velikosti je přerušena.

Seznamte se s Johannesem Vloothuisem

Johannes naučil přes 18 000 studentů malovat osobně a prostřednictvím svého živého online programu Paint Alongs for Network. Nejnovější Paint Along je zapnutý princip kontrastu- přihlaste se nyní do třídy a můžete si užít živá sezení, která jsou také nahrávána, abyste mohli absorbovat lekce, které vás Johannes učí svým tempem a pohodlím! Jako pedagog umění má Johannes velké následování studentů, protože byl schopen snadno srozumitelným způsobem vyjádřit složitost subjektivní krásy umění. Cítí, že tím, že učí své studenty o „proč“ něčeho na malbě, ve výchozím nastavení následuje „jak“. Je zběhlý ve všech malířských prostředích a umělci jakéhokoli média budou mít z jeho výuky prospěch stejně jako jeho lekce vizuální melodie zde.


Podívejte se na video: Google Ads Tutorials: Creating responsive display ads (Prosinec 2021).